ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA PŘEDSLAV

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok  2024/2025 bude probíhat ve středu 3. 4. 2024.

Zápis bude probíhat kombinovanou formou. V uvedených den je možné doručit požadovanou dokumentaci. Pokud byste chtěli přijít k zápisu osobně, budeme se moc těšit ve 13,00 hod. nebo 15,30 hod.

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám

Hodnocení projektu
Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Žadatel projektu: Základní škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace
Adresa: Předslav č. 66, 339 01 Klatovy
Kontakty: tel. 378 609 331, info@ skolapredslav.info, www.skolapredslav.info
IČO: 60610859
Název projektu: Inovace
Rozpočet projektu celkem: 441 124,00 Kč
Ředitelka školy: Mgr. Alena Kroupová

Zhodnocení projektu

Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem a ŠVP.

Cíl projektu

Cíl projektu byl dosažen:

 • Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou nových učebních materiálů a jejich následným použitím ve výuce
 • Byly použity moderní metody a formy práce.
 • Ve výuce i pro tvorbu DUM byla využita ICT pořízená z projektu
 • Došlo ke zvýšení efektivity práce s žáky
 • Byla podpořena práce s žáky se SVP, byl sledován individuální přístup
 • Během realizace projektu byl uplatňován rovný přístup ke vzdělání u všech žáků
 • Byla realizována prevence rizikového chování
 • Byla zajištěna požadovaná publicita projektu v souladu s příručkou pro žadatele
 • Přínos projektu pro zefektivnění výuky jsme zaznamenali při vyhodnocení dotazníků pro pedagogy a rozhovory se žáky
Cílová skupina

Všichni žáci školy, to je všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ, a všichni pedagogičtí pracovníci školy.


Přehled vybraných šablon
1. Šablona č. I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Popis realizovaných klíčových aktivit
 • podpora výuky čtení, zvýšení zájmu o četbu, zdokonalování čtenářských dovedností ve všech předmětech, zdůrazňování důležitosti plynulého čtení s porozuměním
 • používání moderních metod
 • používání moderních pomůcek
 • podpora výuky formou výukových materiálů využívajících ICT v hodinách českého jazyka a člověk a jeho svět
 • zvýšení zájmu o výuku, aktivní zapojení žáků do průběhu vyučovacích hodin
 • individuální práce s dětmi
 • využití znalostí při srovnávacích testech žáků 5. ročníku
 • bezproblémový přechod žáků na 2.stupeň ZŠ

2. Šablona č. III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Popis realizovaných klíčových aktivit
 • podpora výuky prostřednictvím ICT a moderního softwaru v hodinách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a člověk a jeho svět
 • využití internetu ve výuce
 • zajištění možnosti dokonalejší mezipředmětové spolupráce formou vzájemné výměny výukových materiálů při výuce
 • prohloubení dovedností v práci s počítačem a ostatní ICT
 • individualizace výuky
 • zapojení do celoplošného testování z AJ, Čj, M
 • výrazný posun ve využití ICT ve výuce na škole

 

3. Šablona č. V/2
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Popis realizovaných klíčových aktivit
 • podpora a zatraktivnění výuky prvouky, přírodovědy, vlastivědy
 • podpora environmentální výchovy
 • využití přírodního prostředí v okolí školy
 • využití regionálních prvků ve výuce, realizace školních projektů
 • zajištění možnosti dokonalejší mezipředmětové spolupráce formou vzájemné výměny výukových materiálů při výuce nejen mezi učitelkami prvouky, přírodovědy a vlastivědy, ale i mezi vyučujícím ostatních předmětů
 • zvýšení zájmu o přírodovědné předměty, zvýšení pozornosti při výuce s moderními metodami a ICT

 

Popis realizovaných výstupů
 • Byly vytvořeny vzdělávací materiály v požadovaném množství a kvalitě
 • Všechny učební materiály byly ověřeny ve výuce, byl proveden záznam v třídních knihách o skutečném konání ověření v rámci vyučovací hodiny
 • Následně byly všechny vzdělávací materiály schváleny v monitorovacích zprávách
 • Byla provedena požadovaná archivace sad vzdělávacích materiálů v elektronické podobě, zpřístupnění vzdělávacích materiálů všem pedagogickým pracovníkům školy
 • Byla uskutečněna požadovaná publicita vytvořených materiálů
 • Účast na vzdělávání a metodických kurzech pedagogických pracovníků byla doložena osvědčením o absolvování akreditovaných kurzů

V Předslav 18.8.2014

Mgr. Alena Kroupová, ředitelka školy

Datum vložení: 25. 9. 2014 15:41
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2021 15:50

O nás

Kontakty

Adresa:
Předslav 66, 339 01 Klatovy

Základní škola:
+420 378 609 331

Mateřská škola:
+420 378 609 332

E-mail:
skola@predslav.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 29. 2. 2024
zataženo 9 °C 6 °C
pátek 1. 3. slabý déšť 9/5 °C
sobota 2. 3. slabý déšť 8/3 °C
neděle 3. 3. déšť 6/5 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Pranostika na akt. den

Mírný a jasný únor je zlým znamením pro jaro.

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Doučování žáků škol

NextGenereationEU -logoMinisterstvo školství mládeže a tělovýchovy - logo

Národní plán obnovy - logo