Domů > Rozvrh hodin > Provoz v ZŠ od 18.11.2020

Provoz v ZŠ od 18.11.2020

12.11.2020

Informace pro žáky, rodiče a zaměstnance k provozu ZŠ Předslav od 18.11.2020 dle pokynů MŠMT a za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených příslušnou KHS, MZ či vládou ve formě krizových opatření: • Prezenční výuka povolena pro žáky 1., 2. a 3. roč. (málotřídní škola). • Žáci 4. a 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce. • Umožněn provoz ŠD. • Podle možností bude minimalizováno setkávání žáků jednotlivých tříd (příchod, odchod, organizace přestávek, stravování, ŠD, přesuny v budově apod.). • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění. • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve tř., před ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání. • Provoz ŠJ umožněn – nezbytné dodržet předepsané rozestupy, počet míst u stolu, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. • Omezení účasti a pořádání kulturních, sportovních a jiných hromadných akcí. • Informace bude škola podávat obvyklým způsobem: http://skola.predslav.cz/wordpress/ úřední deska na budově a elektronicky, prostřednictvím ŽK, e mailem školy skola@predslav.cz, telefonicky, prostřednictvím třídních učitelek. • Doporučujeme omezit osobní přítomnost rodičů v budově školy na minimum, a to pouze v přízemí na nezbytně dlouhou dobu. Potřebné záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky nebo telefonicky, neodkladnou osobní návštěvu školy směřujte na dobu mimo vyučování nebo po domluvě s tř.uč. • Jakoukoli nepřítomnost dítěte na prezenční i distanční výuce omlouvejte bezprostředně, infekční onemocnění hlaste ihned. Mgr. Alena Kroupová, ředitelka školy

Rozvrh hodin

Komentáře jsou uzavřeny.