Archív

Archív pro ‘1.ročník’ Kategorie

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

27.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

25.5.2020

24.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25.5.2020

 Se všemi zákonnými zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojíme telefonicky 25. 5. 2020 a domluvíme se na dalším postupu.  

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Čtení strana 91, článek Liška a čáp – naučte se článek číst, jak nejlépe dovedete. Budeme ho číst společně nahlas, až se v pondělí sejdeme ve škole. V dalších dnech nakreslete čtyři různé obrázky ke čtyřem různým článkům, které jste nedávno četli z Čítanky. Tyto obrázky budou sloužit jako hádanky pro spolužáky. Podle obrázku jistě poznají, co jste četli.

Psaní  –  každý den napište čtyři řádky z písanky.

Matematika

 Úterý strana 41 sčítání do dvaceti s rozkladem čísla na desítky a jednotky. Například: 11 + 5 = …. Vezmu si počitadlo. Číslo 11 si rozložím na deset a jedna. Desítka čeká samostatně, sečtu si tedy 1 + 5 a už vidím výsledek.

Středa strana 42, tentokrát odčítání. Opět s názorem na počitadle.

Čtvrtek strana 43, vynechte první úkol.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 55. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Na stránku může žák namalovat obrázek toho, co v létě dělá nejraději.

Středa – Pracujte v učebnici na straně 56. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Na stránku (vedle obilí) namaluje žák tři výrobky z mouky.

1.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Tento týden vynechte psaní do písanky a místo toho si každý den nechte nadiktovat deset různých písmenek. Například malé b, velké C, malé d, malé e, velké H, malé j, velké J a tak podobně. Písmenka, která nebudete vědět bez nápovědy, si napište třeba na samolepící papírek a nalepte si ho někam, kam se často během dne podíváte. Třeba na dveře ke klice. Písmenko budete mít stále na očích a za dva dny už nápovědu nebudete potřebovat.

Čtení : pondělí a úterý: Čítanka strana 77 Čtěte článek a vybarvujte všechny věty tázací. Věta začíná velkým písmenem a na konci je otazník. Poslechni si někoho, jak taková věta zní. Jak se na konci kroutí hlas. Potom odpovězte na otázku: Co všechno chtěl Cyril umět?

Středa a čtvrtek: Čítanka strana 79 Čtěte článek , přečtěte vždy odstavec a zkuste říci, co si pamatujete. Na straně 80  najděte tři dlouhatánské věty a vybarvěte je. Ta první začíná slovy Jahůdkou nenamažeš, ….. Druhá začíná slovy Hlemýžď se usmál, …… A třetí Tak se mi stalo, že ……. Zkuste spočítat slova v těchto větných celcích.

Pátek: čtěte si kde chcete. 

Matematika

Úterý až pátek: strany 36, 37, 38 a 39. Na straně 39 udělejte jen postranní sloupečky, zbývající úkoly vynechte. V úkolu označeném sluníčkem bývají chyby v zadání, zbytečně byste se s úkolem trápili.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 53. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou.

Středa – Pracujte v učebnici na straně 54. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Zcela dobrovolně – pokud budete mít čas a chuť můžete si zahrát na poštu. Můžete si v domácnosti dopisovat pomocí dopisů (obálku jistě děti zvládnou vyrobit třeba z novinového papíru a schránku z krabice).

1.ročník

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Psaní: každý den 4 řádky v písance

Čtení: Tento týden čti pouze na straně 72 a 73. Nejprve popros maminku , aby ti celý článek přečetla sama. Potom zkus odpovědět na otázky: Kde bydlí Svatojánek? Co je to apatyka? Jak se jmenoval doktor? Co přinesl čmelák? Od čeho se Svatojánek nachladil? Proč mu dali čaj z heřmánku a máty? Co přinesla vosa? Jak vypadá javor? Z čeho je Svatojánkovi veseleji? Jak dlouho vydržel svítit? Co je to svítání?

Při čtení dávejte pozor na slovní spojení s předložkami. (pod javorem, u kapradí, na něj, při včerejším, na stolečku, pro potěchu, u postýlky …..) V tomto textu je právě těchto spojení hodně. Předložka se čte se slovem dohromady, v psaném textu je zvlášť. Je dobré tato spojení v textu označit.

Matematika

Úterý: strana 33, pamětné počítání

Středa: strana 34, rozklad čísla 18

Čtvrtek: strana 35, pamětné počítání. Vybarvování těles můžete vynechat.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 51. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Stále procvičujte roční období, měsíce, dny v týdnu, části dne, hodiny.

Středa – Pracujte v učebnici na straně 52. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou.

1.ročník

27.4. až 1.5.

26.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27.4. až 1.5.

Český jazyk 

Psaní – kromě středy každý den napište 4 řádky. Ve středu budete psát na kartičky názvy měsíců. Tento týden tedy jen 12 řádek, pátek je volný.

Čtení: Pondělí a úterý – strana 69 a 70 článek Písničková

Středa – dnes máte práci s kartičkami v ČJS

Čtvrtek – strana 71 článek To je kapela (Obrázky při čtení nahraďte slovy, slova pak máte napsat do sloupečků pod textem.)

Pátek volný den.

Matematika

Stranu 28 a 29 vynechte. Úterý strana 30, rozklad čísla 16. Při rozkladu vždy tvoříme dva příklady na sčítání a dva na odčítání, tak jako na předchozích stránkách. Odčítáme vždy od největšího čísla.

Středa strana 31. Čtvrtek rozklad čísla 17 strana 32. Pátek – volný den.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 50. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Procvičujte hodiny. !! Upozornit, že den má 24 hodin .!! Pokud máte, pracujte s papírovými hodinami.

Středa – Vyrobte si 12 kartiček s názvy měsíců a 4 kartičky s ročním obdobím. Můžete si je doplnit obrázky – sněhulák, tulipán, třešně, vánoční stromeček – podle toho, co je pro daný měsíc nebo roční období typické. Skládejte měsíce v kalendářním roce, jak jdou za sebou, potom ve školním roce – od září do června, přiřazujte měsíce k ročnímu období. Opět procvičujte hodiny.

1.ročník

20.4. až 24.4.

19.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.4. až 24.4.

Český jazyk 

Psaní: Máte nyní novou písanku. Každý den napište čtyři řádky.

Čtení  – pondělí: strana 67 pohádka Kozel a vlk- pohádku přečtěte a potom ji vypravujte

Čtení – úterý: znovu čtěte a znovu vypravujte článek Kozel a vlk

Čtení – středa: strana 68 článek Brouk a včelička. Na volný papír nebo do knížky vedle textu napište další pozdravy: Dobrý večer!, Dobrou noc! , Nashledanou.

Čtení . čtvrtek: strana 68 Naříkal si cvrček, čti a vybarvi pastelkou jména všech živých tvorů. Jinou pastelkou vybarvi slova, kterým nerozumíš. Přemýšlej, co je to smrčí.

Pátek – čtení: čti si kde chceš. Nahlas a alespoň 10 minut.

Matematika

Úterý – strana 26. Začínáme odečítat. To znamená, že ubíráme.

Středa – strana 27. U čtvrtého úkolu sestavte příklady na odčítání. Milan: 14 – 1 =, Nina: 12 – 2 = Pampelišky rychle rozkvetly a potom vítr odnesl jejich chmýří. Proto odčítáme. V dalších dnech si procvičujte příklady na fólii z nafocených listů, které jsem vám poslala v obálce.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 48. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou.

Středa – Pracujte v učebnici na straně 49. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou.

1.ročník

16.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

HRY – ZÁBAVNÉ ÚKOLY

Vážení rodiče,

pokud máte zájem a pokud se vaše děti v období omezeného pohybu nudí, můžete se podívat na tyto stánky:

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality

Dobrovolně k procvičování

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dobrovolně k procvičování

13.4. až 17.4.

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13.4. až 17.4.

Český jazyk 

Psaní: Protože máte dopsanou písanku, opakujte si každý den psaní písmen a slov. Otevřete si někde kteroukoli  písanku, přečtěte si slovo, pořádně si ho prohlédněte, zakryjte ho a pište do jiného linkovaného sešitu zpaměti. Tak napište každý den tři řádky. Samozřejmě, že nyní můžete i porovnat, jak vám psaní jde. Jestli jste se zlepšili, dejte si tam jedničku.

Úterý – Čítanka strana 66 – čtěte ve dvojici článek Červená Karkulka

Středa – Čítanka strana 66 – čtěte znovu  ve dvojici článek Červená Karkulka, ale vyměňte si role.

Čtvrtek a pátek – čti si kdekoli v Čítance nebo jdi na http://rysava.websnadno.cz, záložka čtení, ve druhém pololetí LUŠTÍME 1. Lušťenky.

Matematika

úterý – strana 21, počítejte a vybarvujte vajíčka

středa – strana 22, čarodějnice letí na skalnatou horu, vypočítejte, kolik kilometrů musí každá z nich uletět (stranu 23 vynecháme)

čtvrtek – strana 24, sčítání čísel v oboru 10 – 15

pátek – strana 25

Člověk a jeho svět

Středa –  Pracujte v učebnici na straně 46. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Na této stránce jsou čtyři kreslené obchody. Vlevo od nich je trochu místa na namalování dvou obrázků věcí, které se v těchto obchodech prodávají. Výběr věcí je na vás. Pokud budete mít chuť, zahrajte si na obchod. A dále pracujte v učebnici na straně 47. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou.

1.ročník