Archív

Archív pro ‘ZŠ’ Kategorie

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Opakování učebnice strana 116, každý den jedno cvičení, z každého cvičení napište pět vět.

Matematika

Opakujte si pamětné počítání, sami si vyberte, například učebnice strana 6 – postranní sloupečky, strana 7/cvičení 4, strana 8/ postranní sloupečky, strana 10 – postranní sloupečky. Příklady nemusíte odevzdávat. Opakujte si ústně řady násobků popředu i pozpátku.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 56. Náměty na povídání najdeš dole na stránce, pod čarou.

Středa – Do sešitu napiš, čím bys chtěl být ty, až budeš dospělý. Pod to připiš, co se budeš muset naučit, co budeš muset znát, abys mohl zaměstnání vykonávat.

2.ročník

Odevzdávání úkolů

11.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odevzdávání úkolů

Ve dnech 11.5. – pondělí až 13.5. – středa  vždy dopoledne žádáme všechny žáky o odevzdání všech písemných úkolů v malých sešitech. Netýká se pracovních sešitů, které vám musí zůstat doma a netýká se žáků 1. ročníku. Odevzdávat úkoly nebudou ani ti žáci, kteří vše průběžně posílali naskenované e mailem.

V psaní úkolů poté budete pokračovat v libovolném sešitě, který máte ještě volný. Sešity vkládejte do poštovní schránky.

Děkujeme za spolupráci.

Aktuality,

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk

Pondělí – Přečti si 108/1. Všímej si modře vytištěných slov, která se skloňují podle vzoru stroj. Přečti si 108/2, vyzkoušej si skloňování.

Úterý – 109/4 – Do sešitu si připrav čtyři sloupce. Nadepište je pán, hrad, muž, stroj. Z textu vyber podstatná jména (květu, jedlíci, závody…) a rozděl je do sešitu do sloupců podle vzorů.

Středa – do sešitu napiš 109/5

Čtvrtek – pracuj ústně 110/ 7

Pátek – do sešitu napiš 110/8a)

 

Matematika

Pondělí – do sešitu napiš 21/7 (násobení a dělení – u dělení nezapomeň zkoušku)

Úterý – do sešitu napiš 24/4

Středa – Pracuj pouze na folii. Kontrolu proveď na kalkulačce.

Čtvrtek – 25/6, 7, 8 –  piš pouze výpočet a odpověď Pátek – 25/9 – piš pouze výsledky

Anglický jazyk 

Pondělí – učebnice str. 56/2 – Piš věty podle vzoru (example).  Piš do malého sešitu.

Úterý – přečti si pokus se přeložit věty 57/3.

Středa – Prohlédni si obrázky 57/4. Do malého sešitu napiš, čím jednotlivé postavy jsou. (Věty piš podle vzoru 57/3.)

Člověk a jeho svět

Úterý – V pracovním sešitu strana 19/ 17. Nejdříve si udělej na folii a potom přepiš do sešitu ke každému panovníkovi tvrzení, které se ho týkají.

Středa – V učebnici si přečti strany 40 až 41, kapitolu „Jagellonci“. Odpověz si na otázky za textem. Napiš si poznámky na Jagellonce.

Čtvrtek – Do sešitu napiš referát (asi 10 vět) o Karlu IV. Podklady máš v pracovním sešitu na str. 21/19. Potom zapiš do sešitu pouze odpovědi na otázky 21/20 (formou 1a, 2b, 3c, …).

4.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Čeká vás opakování. Učebnice strana 115, každý den jedno cvičení. A z každého cvičení vždy jen sedm vět.

Matematika

Pondělí: pište do sešitu: Učebnice strana 52/1 – opište celé příklady i se závorkami

Úterý: pište do sešitu pouze odpovědi slovních úloh 53/1 a 2 a 54/1

Středa: strana 55 na folii.

Čtvrtek a pátek: pište do sešitu čtveřice příkladů. Dejme tomu, že mám v zadání tři čísla: 5,2 a 10. Potom napíšu čtveřici 5 . 2 = 10, 2 . 5 = 10, 10 : 2 = 5, 10 : 5 = 2. Čtveřice pište do sloupečku pod sebe. Každý den čtyři čtveřice.

Zadání čtvrtek: trojice 4 , 3, 12, dále trojice 2, 6, 12, další trojice 5, 3, 15 a poslední 4, 5, 20

Zadání pátek: trojice 2, 7, 14, dále trojice 8, 3, 24, další trojice 9, 4, 36 a poslední 7, 5, 35.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 54.

Středa – Pracuj v učebnici na straně 55. Náměty na povídání najdeš dole na stránce, pod čarou.

2.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu dopiš cvičení 105/3

Úterý – do sešitu napiš 106/4

Středa – do sešitu napiš 106/5

Čtvrtek – do sešitu napiš 106/6

Pátek – Přečti si a pokus e zapamatovat shrnutí o přídavných jménech ze strany 106.

Matematika

Pondělí – Do sešitu vypočítejte 8/9, nezapomeňte na zkoušku.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 9/1.

Středa – Dnes pracuj pouze na folii nebo ústně – 9/2 a 4.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 9/5. Pátek – Počítej zpaměti, do sešitu napište pouze výsledky.  Počítej výhodně.

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 47/4

Úterý – Zopakuj si slovíčka (pracovní sešit 48/1)

Středa – Prohlédni si v učebnici 48/1, přečti si 48/2. Přečti si a nauč se zelený rámeček. Všímej si užití slovesa „did“ (minulý čas slovesa „do“)

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 60 až 61. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Cesta k druhé světové válce“.

Středa – Přečti si v učebnici stranu 62 až 65. Udělej si otázky a úkoly pod textem.

Čtvrtek – Udělej si poznámky v pracovních listech na „Druhá světová válka“. Do sešitu napiš cvičení v pracovní sešitu 34/6.

5.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Tento týden vynechte psaní do písanky a místo toho si každý den nechte nadiktovat deset různých písmenek. Například malé b, velké C, malé d, malé e, velké H, malé j, velké J a tak podobně. Písmenka, která nebudete vědět bez nápovědy, si napište třeba na samolepící papírek a nalepte si ho někam, kam se často během dne podíváte. Třeba na dveře ke klice. Písmenko budete mít stále na očích a za dva dny už nápovědu nebudete potřebovat.

Čtení : pondělí a úterý: Čítanka strana 77 Čtěte článek a vybarvujte všechny věty tázací. Věta začíná velkým písmenem a na konci je otazník. Poslechni si někoho, jak taková věta zní. Jak se na konci kroutí hlas. Potom odpovězte na otázku: Co všechno chtěl Cyril umět?

Středa a čtvrtek: Čítanka strana 79 Čtěte článek , přečtěte vždy odstavec a zkuste říci, co si pamatujete. Na straně 80  najděte tři dlouhatánské věty a vybarvěte je. Ta první začíná slovy Jahůdkou nenamažeš, ….. Druhá začíná slovy Hlemýžď se usmál, …… A třetí Tak se mi stalo, že ……. Zkuste spočítat slova v těchto větných celcích.

Pátek: čtěte si kde chcete. 

Matematika

Úterý až pátek: strany 36, 37, 38 a 39. Na straně 39 udělejte jen postranní sloupečky, zbývající úkoly vynechte. V úkolu označeném sluníčkem bývají chyby v zadání, zbytečně byste se s úkolem trápili.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 53. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou.

Středa – Pracujte v učebnici na straně 54. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Zcela dobrovolně – pokud budete mít čas a chuť můžete si zahrát na poštu. Můžete si v domácnosti dopisovat pomocí dopisů (obálku jistě děti zvládnou vyrobit třeba z novinového papíru a schránku z krabice).

1.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Pondělí –  přečti si 117/1 a všímej si modrých zájmen, 117/2 (přečti si a přemýšlej, můžeš se naučit vyjmenovat druhy zájmen – osobní, přivlastňovací, ukazovací…)

Úterý – přečti si 118/1 a všímej si modrých číslovek, 118/2 – přečti si a přemýšlej

Středa – do sešitu napiš 119/4

Čtvrtek – Přečti si 120/1 a všímej si modrých slov. Ptáme se na ně kde, kam, kdy, jak, odkud, kudy… Jedná se o příslovce. Přečti si 120/2.

Pátek – do sešitu napiš 120/3 a 4

Matematika

Tento týden máte před sebou strany 19, 20 a 21. Budete nově násobit deseti nebo stem. Vzhledem k tomu, že už znáte násobilku, nebude to těžké. Při takovém násobení si vždy odmyslím nulu, vynásobím si to, co už znám a pak nulu jednoduše připíšu. Když mám tedy příklad 6 . 30, vypočítám si jen 6 . 3, to je 18 a nulu přidám. Pak 6 . 30 = 180. Když násobím 8 . 100, řeknu si 8 . 1, to je 8. Odmyslela jsme si dvě nuly. Ty teď přidám. 8 . 100 = 800. Ve škole dojdeme společně na stranu 23. Strany 25 až 36 – násobení a dělení z těchto stran nám zůstane do příštího roku.

Anglický jazyk 

Pondělí – Dnes se budeš učit užití neurčitého členu a, an. Prohlédni si zelený rámeček v učebnici na str. 43. Neurčitý člen se používá pouze před počitatelnými podst. jm. v jednotném čísle (nikdy v množném), zmiňujeme-li něco/někoho poprvé.

 „a“ píšeme a říkáme tehdy, pokud podstatné jméno začíná na souhlásku, kterou vyslovujeme (např. a dog, a book, a car).

„an“ píšeme a říkáme tehdy, pokud podstatné jméno začíná na samohlásku, kterou vyslovujeme. ( např. an aeroplane, an elephant).

Slovo hour (hodina) vyslovujeme „ou(ə)r“, musíme tedy napsat „an hour“.

Úterý – pracovní sešit 43/3, 4

Středa – pracovní sešit 43/5

Člověk a jeho svět

Středa – Pracuj s učebnicí na straně 21. Do sešitu napiš popis jednoho savce a jednoho ptáka.

Čtvrtek – Pracuj s učebnicí na straně 21. Do sešitu napiš popis jedné dřeviny a jedné byliny.

3.ročník

06.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Vážení rodiče,

od 25.5. 2020 bude znovu zahájen provoz MŠ Předslav a bude zahájena pravidelná prezenční výuka v ZŠ Předslav takto:

• Provoz v MŠ poběží v obvyklém režimu i čase, včetně stravování.

• Vstup do ZŠ od 7.15 h

• Vyučování v ZŠ bude trvat 4 vyučovací hod, od 7.55 do 11.35 h dle upraveného rozvrhu.

• Zájmové odpolední činnosti ve ŠD nejsou za úplatu, ranní družina není poskytována.

• TV, činnosti mimo školu a kroužky se neorganizují.

• Školní stravování pro žáky ZŠ nelze zajistit z prostorových, organizačních a hygienických důvodů, bude umožněna konzumace vlastní stravy místo oběda ve třídách v době od 12.00 do 12.30 h žákům, kteří se budou účastnit odpoledních aktivit.

Platí:

  • účast na výuce je dobrovolná dle uvážení rodičů
  • zákaz vstupu rodičů do budovy
  • nošení roušek na veřejnosti a společných prostorách školy, žáci budou mít s sebou nejméně 2 roušky na střídání v sáčcích, děti MŠ budou v budově bez roušek
  • omlouvání nepřítomnosti dětí a žáků obratem – nejpozději do 3 dnů
  • dodržování rozestupů 2 metry před ZŠ i v budově
  • seznámit se s dokumentem PRAVIDLA PROVOZU V MŠ i ZŠ Předslav
  • podmínkou nástupu dne 25.5. je podepsané Čestné prohlášení (ke stažení na www)

Mgr. Alena Kroupová, ředitelka školy

Aktuality, , ŠD, ŠJ,

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Pondělí: strana 101/2 – z tohoto cvičení si vyber 5 slov a nakresli k nim obrázek. Slovo napiš vedle obrázku.

Úterý:  101/3 Napiš tento diktát do sešitu, zkus to jako diktát běhací.

Středa: str.102/ 3 – můžeš si vybrat. Buď cvičení napiš nebo si zase nakresli 5 obrázků

Čtvrtek: běhací diktát , napiš do sešitu 102/4

Matematika

Tento týden stále procvičujte násobení a dělení. Nakreslete do sešitu jeden obrázek, který by znázorňoval příklad 6 . 5.

Do sešitu dále napiš výpočet a odpověď ke slovním úlohám ze sbírky strana 47/ 42,43 a 46.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 53. Náměty na povídání najdeš dole na stránce, pod čarou.

Středa – Do sešitu napiš všechny národní parky v České republice (jsou 4), a připiš 3 chráněné krajinné oblasti. Pokus se zjistit a zapsat do sešitu, které chráněné území (oblast, park, strom) je nejblíže tvému bydlišti.

2.ročník

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Pondělí – Přečtěte si 102/1, ústně vypracujte 102/2.

Úterý – Dnes Tě čeká prvopis přídavných jmen přivlastňovacích, 104/5 – budeš psát pouze červená slovní spojení (např. tatínkovi přátelé). U každého slovního spojení si řekni pád, číslo a rod. Pokud zjistíš, že podstatné jméno, které přivlastňuješ (přátelé) je: 1) v 1. pádě 2) v rodě mužském životném 3)množném čísle – pak napíšeš i. Pokud něco z toho neplatí – píšeš y. (např. Toníkovy pastelky – není rod mužský životný, napíšeme y, s tatínkovými spolupracovníky není 1. pád, napíšeme y)! POZOR v koncovcovce –ami, -emi, -ými… píšeme po m vždy i!

Středa – Přídavná jména mohou vyjadřovat tři stupně.  Přečti si růžový rámeček na straně 105. Do sešitu napiš 105/2 (zelený, zelenější, nejzelenější, šikovný, šikovnější, nejšikovnější…)

Čtvrtek – do sešitu napiš 105/ 3 (10 vět)

Pátek – Státní svátek

Matematika

Pondělí – Do sešitu vypočítejte 5/1. Můžete psát pouze výsledky.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 5/9 a 6/1.  Piš jen výsledky.

Středa – Do sešitu vypočítejte 6/8 a ústně vypracujte 6/9.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 8/1, 2, 3 (u slovních úloh piš jen výpočet a odpověď).

Pátek – Státní svátek

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 46/1

Úterý – pracovní sešit 46/2

Středa – pracovní sešit 46/3

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 56 až 57. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Začátek 20. století a první světová válka“.

Středa – Do sešitu napiš odpovědi na úkoly v pracovním sešitu 32/1 a 32/2.

Čtvrtek – Přečti si v učebnici stranu 58 až 59. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Vznik Československa a jeho meziválečný vývoj“. Do sešitu napiš věty z pracovního sešitu 33/4.

5.ročník