Archív

Archív pro ‘ZŠ’ Kategorie

Uzavření škol, žádost o ošetřovné

14.10.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření škol, žádost o ošetřovné

Rodiče žáků do 10 let mohou žádat o ošetřovné z důvodu uzavření škol. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se budou moci střídat bez omezení, počítá se s ošetřovným 60% denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400,-Kč na den.

Rodiče, kteří zůstanou doma se svými dětmi nebudou na základě připravované změny zákona žádat o potvrzení o uzavření školy. Budou vyplňovat Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření škol. Tuto žádost připravuje ČSSZ  a bude uveřejněna na ePortálu ČSSZ.

Aktuality, , ŠD, ŠJ,

Slavnostní ukončení projektu Setkání s knihou

15.09.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní ukončení projektu Setkání s knihou

Beseda s paní spisovatelkou Petrou Braunovou

15. 9. 2020 se uskutečnilo dlouho odkládané setkání s paní spisovatelkou Petrou Braunovou.

Petra Braunová nám představila své knihy pro děti. O každé knize krátce pohovořila a došlo i na autorské čtení.

Nechala nás nahlédnout do tvůrčího procesu vzniku svých knih. Prozradila nám, kde čerpá inspiraci.

Seznámila nás s postupem vzniku knihy od nápadu přes rukopis, nakladatelství,  ilustrace až po knihkupectví.

Ovoce a zelenina do škol

17.06.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ovoce a zelenina do škol

Dne 16.6. jsme realizovali doprovodné opatření k projektu Ovoce a zelenina do škol. Každý žák dostal sáček ovoce. Netradiční ovoce kumquat přilákalo dětskou pozornost. Mandarinko-pomeranč, neboli zlatý pomeranč je pěstován v Asii a bývá označován jako symbol štěstí. Má velký obsah vitamínu C.

Žáci byli velmi spokojení.

Aktuality,

Mléko do škol

11.06.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mléko do škol

Dne 9.6. jsme ve škole realizovali doprovodné opatření : OCHUTNÁVKA PRO KAŽDÉHO ŽÁKA“ k projektu Mléko do škol. K prezenční výuce v té době bylo přihlášeno 21 žáků, všichni žáci byli ve škole.

Zdůraznili jsme si, že mléko je nezbytnou součástí výživy, že dodává tělu například bílkoviny a vápník velmi potřebný pro stavbu kostí. Povídali jsme si o tom, jaké mléčné výrobky mají děti rády.

Bílý jogurt si doma běžně dochucují pouze dva žáci.  Méně sladký kakový lipánek dětem vyhovoval, menší obsah cukru si neuvědomovaly. Neochucenému mléku dávají přednost kromě jednoho všichni žáci. Jeden žák mléko nepije. Na dodávky mléčných výrobků žáci čekají s nadšením. Upřednostňují je před vlastní svačinou.

Aktuality,

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

27.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

25.5.2020

24.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25.5.2020

 Se všemi zákonnými zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojíme telefonicky 25. 5. 2020 a domluvíme se na dalším postupu.  

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Pondělí  – do sešitu napiš 120/5

Úterý – do sešitu napiš 120/6

Středa – Přečti si 121/1 a všímej si modrých slov. Jedná se o předložky. Vypracuj ústně úkoly pod textem a), b).

Čtvrtek –  Přečti si 122/1 a všímej si modrých slov. Jedná se o spojky. Mohou spojovat slova nebo věty. Vypracuj ústně úkoly pod textem a), b), c).

Pátek – do sešitu napiš 122/4

Matematika

Tento týden si jen opakuj. Nic nemusíš psát.

Anglický jazyk

Pondělí – Pracuj s učebnicí na str. 44. Všechny věty si přečti a pomocí slovíček na str. 45/5 se je pokus přeložit.

Úterý – Nauč se slovíčka 45/5.

Středa – pracovní sešit 44/1, 2

Člověk a jeho svět

Středa – Pracuj v učebnici na straně 22 a 23. Prohlédni a pojmenuj obrázky. Zopakuj si zvířecí rodiny – samec, samice, mládě. Zopakuj si dělení rostlin. U ovocných stromů a keřů, které znáš, rozhodni, zda plodí malvice, bobule, peckovice. U zeleniny rozhodni, zda jde o listovou, plodovou, kořenovou, košťálovou, luskovou zeleninu.

Čtvrtek – Do sešitu (nejlépe do řádky) napiš ke každému výrazu dva zástupce:

Malvice, bobule, peckovice, listová, plodová, kořenová, košťálová, lusková.

3.ročník

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu napiš 110/8b)

Úterý – do sešitu napiš 109/5

Středa – do sešitu napiš 110/9 (čtyři řádky)

Čtvrtek – dopiš cvičení 110/9

Pátek – pracuj ústně 111/3

Matematika

Pondělí – Pracuj pouze na folii – 25/11

Úterý – do sešitu napiš 26/14

Středa – do sešitu napiš 26/18 – piš jen výsledky

Čtvrtek – 26/15, 16, 17 –  piš pouze výpočet a odpověď

Pátek – do sešitu napiš 27/19

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 56/1, 2

Úterý – pracovní sešit 56/3 (Použij slovní spojení 56/2.)

Středa – pracovní sešit 57/4 (Můžeš si vymýšlet. Nemusí to být pravdivé věty.)

Člověk a jeho svět

Úterý – V učebnici si přečti strany 42 až 43, kapitolu „Nástup Habsburků na český trůn“. Napiš si poznámky.

Středa – Do sešitu napiš odpověď na otázku 3 z učebnice na straně 43.

Čtvrtek – Do sešitu napiš odpověď na otázku z pracovního sešitu 22/1 b (Habsburkové na českém trůnu před rokem 1526­?).

4.ročník

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Pondělí – str. 107 – Přečti si vypravování Rusalka. Vyber z textu přídavná jména a napiš je do sešitu.

Úterý – str. 108/1 – Přečti si text a všímej si zájmen. Cvičení 108/1c) vypracuj ústně.

Středa – do sešitu napiš 108/2

Čtvrtek – str. 109/3 – Přečti si text a všímej si zájmen.

Pátek – Přečti si a pokus se zapamatovat si druhy zájmen. – str. 109/růžový rámeček (osobní, přivlastňovací, ukazovací, …..)

Matematika

Pondělí – Dnes pracuj pouze na folii 12/1.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 12/2.

Středa – Do sešitu vypočítejte 12/3, 4. Piš pouze výpočet a odpověď.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 12/8, 11.

Pátek – Do sešitu vypočítejte 13/2.

Anglický jazyk 

Pondělí – Nauč se slovíčka uč. 49/6.

Úterý – Pracovní sešit 48/1

Středa – Pracovní sešit 48/2 – odpovídej pouze Yes, I did. / No, I didn´t.

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 66 až 67. Udělej si otázky a úkoly pod textem.

Středa – Udělej si poznámky v pracovních listech na „Důsledky války a přechod k mírovému životu“. Do sešitu napiš odpověď na cvičení v pracovním sešitu 35/10. Může to být i místo připomínající první světovou válku.

Čtvrtek – Přečti si v učebnici stranu 68 až 69. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Život v Československu v době vlády komunistů“.

5.ročník

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Čtení strana 91, článek Liška a čáp – naučte se článek číst, jak nejlépe dovedete. Budeme ho číst společně nahlas, až se v pondělí sejdeme ve škole. V dalších dnech nakreslete čtyři různé obrázky ke čtyřem různým článkům, které jste nedávno četli z Čítanky. Tyto obrázky budou sloužit jako hádanky pro spolužáky. Podle obrázku jistě poznají, co jste četli.

Psaní  –  každý den napište čtyři řádky z písanky.

Matematika

 Úterý strana 41 sčítání do dvaceti s rozkladem čísla na desítky a jednotky. Například: 11 + 5 = …. Vezmu si počitadlo. Číslo 11 si rozložím na deset a jedna. Desítka čeká samostatně, sečtu si tedy 1 + 5 a už vidím výsledek.

Středa strana 42, tentokrát odčítání. Opět s názorem na počitadle.

Čtvrtek strana 43, vynechte první úkol.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracujte v učebnici na straně 55. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Na stránku může žák namalovat obrázek toho, co v létě dělá nejraději.

Středa – Pracujte v učebnici na straně 56. Náměty na povídání najdete vždy dole na stránce, pod čarou. Na stránku (vedle obilí) namaluje žák tři výrobky z mouky.

1.ročník