Archív

Archív pro ‘Rozvrh hodin’ Kategorie

Provoz v ZŠ od 18.11.2020

12.11.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz v ZŠ od 18.11.2020

Informace pro žáky, rodiče a zaměstnance k provozu ZŠ Předslav od 18.11.2020 dle pokynů MŠMT a za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených příslušnou KHS, MZ či vládou ve formě krizových opatření: • Prezenční výuka povolena pro žáky 1., 2. a 3. roč. (málotřídní škola). • Žáci 4. a 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce. • Umožněn provoz ŠD. • Podle možností bude minimalizováno setkávání žáků jednotlivých tříd (příchod, odchod, organizace přestávek, stravování, ŠD, přesuny v budově apod.). • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění. • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve tř., před ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání. • Provoz ŠJ umožněn – nezbytné dodržet předepsané rozestupy, počet míst u stolu, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. • Omezení účasti a pořádání kulturních, sportovních a jiných hromadných akcí. • Informace bude škola podávat obvyklým způsobem: http://skola.predslav.cz/wordpress/ úřední deska na budově a elektronicky, prostřednictvím ŽK, e mailem školy skola@predslav.cz, telefonicky, prostřednictvím třídních učitelek. • Doporučujeme omezit osobní přítomnost rodičů v budově školy na minimum, a to pouze v přízemí na nezbytně dlouhou dobu. Potřebné záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky nebo telefonicky, neodkladnou osobní návštěvu školy směřujte na dobu mimo vyučování nebo po domluvě s tř.uč. • Jakoukoli nepřítomnost dítěte na prezenční i distanční výuce omlouvejte bezprostředně, infekční onemocnění hlaste ihned. Mgr. Alena Kroupová, ředitelka školy

Rozvrh hodin

Úspěch ve výtvarné soutěži Naše zahrádka

08.10.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch ve výtvarné soutěži Naše zahrádka

Také v letošním školním roce jsme se účastnili výtvarné soutěže, kterou pořádalo územní sdružení ČZS v Klatovech. Ve 22. ročníku soutěže dětí na téma NAŠE ZAHRÁDKA, která se uskutečnila ve dnech 2. až 4. října 2020 jako součást výstavy ovoce zeleniny a květin konané pod názvem ZAHRADA POŠUMAVÍ XIII v sále SŠZP v Klatovech, jsme získali dvě první místa.

Jedno první místo patří mateřské škole, druhým prvním místem se pyšní základní škola.

Rozvrh hodin

15.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

CLICK – Anglický jazyk

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, můžete provést registraci na stránkách nakladatelství Fraus (vydavatel učebnic Click). Registrovaný uživatel má přístup k materiálům určeným ke stažení. Jsou mezi nimi nahrávky k poslechu, slovíčka, písničky i pracovní listy k procvičování.

  1. Přihlaste se na https://fraus.cz
  2. Proveďte registraci
  3. Do okénka hledaný výraz napište Click
  4. Objeví se titulní stránky učebnic AJ
  5. Vyberte tu vaši
  6. Vlevo uvidíte odkaz NÁHLEDY a pod ním další odkaz MATERIÁLY KE STAŽENÍ
  7. Vyberte MATERIÁLY KE STAŽENÍ – po jejich rozbalení objevíte Mp3 audioslovníček a nahrávky písniček. Ten musíte stáhnout do svého počítače a pak už v něm můžete libovolně listovat.

3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality, Rozvrh hodin

Hezké Velikonoce

06.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hezké Velikonoce

Protože letos nebude možné dodržovat některé oblíbené velikonoční tradice, přivítejme společně alespoň jaro. Ukliďte na pár dní učení a rozhlédněte se kolem. Jaro je období plné vůní, barev a sluníčka. Přejeme Vám všem krásné jarní dny.

Mgr. A. Kroupová, Mgr. P. Červená, Mgr. M. Fleisigová, Bc. Jana Laubrová, Bc. J. Pinkerová

, Rozvrh hodin,

Advent 2019

20.12.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Advent 2019

Každoročně se v období adventu snažíme přiblížit dětem zvyky a tradice s pojené s vánočními svátky. Připomínáme si pranostiky i události spojené s jmeninami dle kalendáře. Máme svůj program, který je zpříjemněním běžné výuky a zároveň zkrátí čekání na Ježíška.

V posledním listopadovém týdnu jsme jako již tradičně zdobili adventní věnce. Nebylo jediného žáka, který by nebyl za svoji dekoraci doma pochválen.

5.12. byla pro žáky připravena výuka se zaměřením na svátek Mikuláše. V tento den byly všechny školní úkoly motivovány čerty, každý žák si odnášel domů soubor úkolů s názvem Čertí škola.

6.12. se konal vánoční koncert v místním kostele Sv. Jakuba Většího. Pod vedením Mgr. Petry Červené žáci ZŠ nacvičili pásmo vánočních písní a koled. S doprovodem ZUŠ  J.KLičky mělo celé vystoupení vysokou úroveň. Všichni příchozí dostali od žáků ZŠ vánoční přáníčko.

19.12. jsme naplánovali návštěvu SDS Klatovy. Žáky čekal lákavý program: Příhody včelích medvídků.

20.12. jsme se  vánoční besídkou rozloučili s kalendářním rokem 2019.

Rozvrh hodin,