Archív

Archív pro ‘MŠ’ Kategorie

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

10.03.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) bude k dispozici v ZŠ od středy 11.3.2020. Podrobnější informace viz záložka pro rodiče.

Aktuality, , ŠD, ŠJ,

Uzavření ZŠ

10.03.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření ZŠ

Od středy 11. března 2020 je Základní škola Předslav do odvolání uzavřena.

Vláda od úterního večera 10.3. 2020 zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní a střední školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. V úterý dopoledne o tom na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš .

Toto opatření se zatím netýká mateřských škol.

Aktuální informace budou každý den na webových stránkách školy. Sledujte proto: http://skola.predslav.cz/wordpress/

Na stránkách školy budou mít žáci úkoly z jednotlivých předmětů na každý aktuální den. Zpracování úkolů bude škola vyžadovat.

Kontakty: Nevyužívejte prosím naše soukromá telefonní čísla. Veškeré informace získáte prostřednictvím webových stránek nebo využijte e mail: skola@predslav.cz

Mgr. Alena Kroupová

Aktuality, , ŠD, ŠJ,

Maškarní karneval v MŠ

19.02.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Maškarní karneval v MŠ

Dnes se v naší mateřské škole konal maškarní karneval. Děti se převlékly do velice nápaditých a krásných masek, které byly inspirovány především pohádkovými postavičkami. Vedle tance si děti užily i mnoho soutěží – židličkovou, tanec s míčkem ve dvojicích, tanec pod švihadlem a další. Jak to dětem slušelo, uvidíte ve fotogalerii.

Aktuality,

Než zazvoní zvoneček

09.12.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Než zazvoní zvoneček

Než zazvoní zvoneček je název integrovaného bloku, který nyní probíhá v naší mateřské škole. Tento krásný čas plný očekávání je naplněn výrobou adventních věnců, tvorbou Mikulášů, čertů, andělů a další výzdoby třídy. Tradičně jsme přivítali čerta s Mikulášem při mikulášské nadílce.

V pátek 6, prosince se uskutečnila vánoční besídka, kde děti ukázaly rodičům a prarodičům pohádku O osamělém smrčku plnou písniček, tanečků a říkadel. Děkujeme všem za hojnou účast i obrovský potlesk. Dále následovaly dílničky s rodiči, kde si všechny děti s pomocí rodičů vystřihly  stromeček z filcu a ozdobily jej krajkami a stužkami.

Tento týden očekáváme nadílku pod stromeček, kterou můžeme uskutečnit díky sponzorským darům od rodičů. Než zazvoní zvoneček i u dětí doma, upečeme si ještě vánočku a navštívíme divadelní představení v Klatovech.

Aktuality,

Drakiáda

26.11.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Drakiáda

V letošním roce jsme opět uspořádali pro rodiče s dětmi drakiádu. Přidalo se k nám 42 dětí a rodičů. Svítilo nám sluníčko, ale vítr příliš nefoukal. Přesto jsme si společné odpoledne užili.

Aktuality, ,

Pohádka ze starého mlýna

18.10.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohádka ze starého mlýna

Letošní loutkoherecké představení Divadélka pro školy z Hradce Králové se jmenovalo Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů! Jednalo se o představení na motivy klasických pohádek o vodnících. Herci nám  představili vodníka jako  vzácný pohádkový druh, jeho vlastnosti, záliby a historický význam v českých pohádkách. Cílem pohádky bylo připomenutí kouzla tradičních pohádkových postav, ukázka dobrých i špatných lidských vlastností, pozitivního chování a jednání a důležitost přátelství a vzájemné pomoci.

Pohádka se nám opět moc líbila.

 

 

 

Aktuality, ,

Úspěch

10.10.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch

Každý rok se velice rádi účastníme různých výtvarných soutěží. Nejraději máme výtvarné soutěže pořádané místními  a územními spolky a organizacemi. I letos jsme se zúčastnili soutěže pořádané územním sdružením ČZS v Klatovech na téma NAŠE ZAHRÁDKA. Jednalo se již o 21. ročník.

Do soutěže bylo přihlášeno 209 prací žáků škol: MŠ Singerova, Klatovy, MŠ Máchova, Klatovy, MŠ Luby, ZŠ a MŠ Bezděkov, ZŠ a MŠ Chudenín, ZŠ a MŠ Strážov, Masarykova ZŠ, Janovice nad Úhlavou, ZŠ a MŠ Dolany, ZŠ a MŠ Vrhaveč, ZŠ a MŠ Předslav, ZŠ a MŠ Běšiny, ZŠ a MŠ Švihov.

V této velké konkurenci jsme získali 1. v kategorii do 6 let (MŠ) a 2. místo v kategorii od 7 do 10 let.

BLAHOPŘEJEME

Aktuality, ,

Podzim v mateřské škole

27.09.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podzim v mateřské škole

V letošním školním roce přivítáme sedm nových dětí. Čtyři  děti nastoupily v září a další tři nastoupí v lednu. Slziček ubývá a tak jsme se mohli pustit do práce. Skládali jsme domečky, vyprávěli jsme si, učili se nové básně a písně, kreslili svého kamaráda, stříhali postavičky a vyráběli skřítky Podzimníčky  v mateřské škole i doma. Díky spolupráci s rodiči jsme mohli uspořádat jejich výstavu, rodiče i děti nás překvapili svojí bohatou fantazií a tvořivostí. Všechny Podzimníčky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Činnosti dětí jsou v naší mateřské diferencovány  dle věku a individuálních schopností. Vzdělání se uskutečňuje dle  ŠVP pro PV s názvem Kouzelný rok. Obsah ŠVP pro PV je vnitřně propojený celek praktických a intelektových činností a příležitostí (vzdělávací nabídka) vedoucí k vytváření kompetencí.  Pro lepší orientaci je vzdělávací obsah promýšlen v pěti vzdělávacích oblastech s těmito záměry:

a) biologická – dítě a jeho tělo

Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj, fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností a sebeobslužných dovedností, vést ke zdravým životním návykům a postojům.

b) psychologická – dítě a jeho psychika

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, city a vůli, sebepojetí a sebevyjádření. Velký důraz klademe na činnosti předcházející čtení a psaní např. správné držení tužky, uvolnění ruky pomocí grafomotoriky, jednotažky, rozvoj v oblasti sluchové a zrakové percepce, porozumění textu, předmatematické představy.

c) interpersonální – dítě a ten druhý

Podporovat utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému, obohacovat vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

d) sociálně-kulturní – dítě a společnost

Uvést do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi, do světa materiálních  i duchovních hodnot,  do světa kultury a umění, pomoci osvojit dovednosti, návyky a postoje pro utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

e) environmentální – dítě a svět

Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvářet základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí.

Se zkvalitňováním vzdělávacího obsahu souvisí plnění úkolů, které vždy vyplývají z analýzy minulého školního roku.

V naší MŠ oblasti propojujeme do tématických celků – integrovaných bloků, které nabízejí vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Snažíme se, aby vycházel ze života dětí, byl smysluplný, zajímavý a pro děti užitečný. Máme prostor pro oblasti, které vzejdou z nápadů dětí a ze situace ve třídě.

Školní vzdělávací program je rodičům k dispozici na nástěnce v šatně MŠ.

 

 

Aktuality,

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

17.05.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020  žadatelé o přijetí, jímž byla při zápisu dne 6.5.2019 přidělena registrační čísla

PV1/2019_20

PV2/2019_20

PV3/2019_20

PV4/2019_20

PV5/2019_20

PV6/2019_20

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola mateřská škola Předslav, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Alena Kroupová

ředitelka školy

Aktuality,

Akce mateřské školy 2019

02.05.2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akce mateřské školy 2019

Naše mateřská škola se pravidelně účastní divadelních představení. V měsíci lednu přijel do mateřské školy klaun Ála s představením Cesta do pohádky. Také jsme navštívili divadelní představení v Klatovech Pojďte pane, budeme si hrát. V únoru se konal maškarní karneval s mnoha krásnými maskami dětí. V březnu nám Stálá divadelní scéna v Klatovech představila pohádku Divadla dětí z Karlových Varů O draku Yravu Yvoralovi. Následovalo divadelní představení v základní škole Poklad kapitána Baltazara. Divadlo Zvoneček přijelo do mateřské školy s pohádkou Šípková Růženka. V dubnu jsme si připravili krátké pásmo písní a básní k Vítání občánků. 25. dubna jsme si užili výlet do herny TYJÁTR v Plzni.

Následovat bude setkání s tiskovou mluvčí Policie ČR paní Danou Ladmanovou, výlet do Dinoparku a  zoologické zahrady v Plzni, výlet na zámek v Horšovském Týně a v neposlední řadě rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky.

Akce v mateřské škole jsou doplněním pestré a zajímavé vzdělávací nabídky, která vychází z ŠVP Kouzelný rok. Každý týden učitelky vytváří pro děti nová podtémata, která reagují na momentální období či svátky. Rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně samostatné, schopné zvládat pokud možno aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně kladeny. Zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Aktuality,