Archív

Archív pro ‘5.ročník’ Kategorie

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

27.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

25.5.2020

24.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25.5.2020

 Se všemi zákonnými zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojíme telefonicky 25. 5. 2020 a domluvíme se na dalším postupu.  

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Pondělí – str. 107 – Přečti si vypravování Rusalka. Vyber z textu přídavná jména a napiš je do sešitu.

Úterý – str. 108/1 – Přečti si text a všímej si zájmen. Cvičení 108/1c) vypracuj ústně.

Středa – do sešitu napiš 108/2

Čtvrtek – str. 109/3 – Přečti si text a všímej si zájmen.

Pátek – Přečti si a pokus se zapamatovat si druhy zájmen. – str. 109/růžový rámeček (osobní, přivlastňovací, ukazovací, …..)

Matematika

Pondělí – Dnes pracuj pouze na folii 12/1.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 12/2.

Středa – Do sešitu vypočítejte 12/3, 4. Piš pouze výpočet a odpověď.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 12/8, 11.

Pátek – Do sešitu vypočítejte 13/2.

Anglický jazyk 

Pondělí – Nauč se slovíčka uč. 49/6.

Úterý – Pracovní sešit 48/1

Středa – Pracovní sešit 48/2 – odpovídej pouze Yes, I did. / No, I didn´t.

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 66 až 67. Udělej si otázky a úkoly pod textem.

Středa – Udělej si poznámky v pracovních listech na „Důsledky války a přechod k mírovému životu“. Do sešitu napiš odpověď na cvičení v pracovním sešitu 35/10. Může to být i místo připomínající první světovou válku.

Čtvrtek – Přečti si v učebnici stranu 68 až 69. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Život v Československu v době vlády komunistů“.

5.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu dopiš cvičení 105/3

Úterý – do sešitu napiš 106/4

Středa – do sešitu napiš 106/5

Čtvrtek – do sešitu napiš 106/6

Pátek – Přečti si a pokus e zapamatovat shrnutí o přídavných jménech ze strany 106.

Matematika

Pondělí – Do sešitu vypočítejte 8/9, nezapomeňte na zkoušku.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 9/1.

Středa – Dnes pracuj pouze na folii nebo ústně – 9/2 a 4.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 9/5. Pátek – Počítej zpaměti, do sešitu napište pouze výsledky.  Počítej výhodně.

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 47/4

Úterý – Zopakuj si slovíčka (pracovní sešit 48/1)

Středa – Prohlédni si v učebnici 48/1, přečti si 48/2. Přečti si a nauč se zelený rámeček. Všímej si užití slovesa „did“ (minulý čas slovesa „do“)

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 60 až 61. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Cesta k druhé světové válce“.

Středa – Přečti si v učebnici stranu 62 až 65. Udělej si otázky a úkoly pod textem.

Čtvrtek – Udělej si poznámky v pracovních listech na „Druhá světová válka“. Do sešitu napiš cvičení v pracovní sešitu 34/6.

5.ročník

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Pondělí – Přečtěte si 102/1, ústně vypracujte 102/2.

Úterý – Dnes Tě čeká prvopis přídavných jmen přivlastňovacích, 104/5 – budeš psát pouze červená slovní spojení (např. tatínkovi přátelé). U každého slovního spojení si řekni pád, číslo a rod. Pokud zjistíš, že podstatné jméno, které přivlastňuješ (přátelé) je: 1) v 1. pádě 2) v rodě mužském životném 3)množném čísle – pak napíšeš i. Pokud něco z toho neplatí – píšeš y. (např. Toníkovy pastelky – není rod mužský životný, napíšeme y, s tatínkovými spolupracovníky není 1. pád, napíšeme y)! POZOR v koncovcovce –ami, -emi, -ými… píšeme po m vždy i!

Středa – Přídavná jména mohou vyjadřovat tři stupně.  Přečti si růžový rámeček na straně 105. Do sešitu napiš 105/2 (zelený, zelenější, nejzelenější, šikovný, šikovnější, nejšikovnější…)

Čtvrtek – do sešitu napiš 105/ 3 (10 vět)

Pátek – Státní svátek

Matematika

Pondělí – Do sešitu vypočítejte 5/1. Můžete psát pouze výsledky.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 5/9 a 6/1.  Piš jen výsledky.

Středa – Do sešitu vypočítejte 6/8 a ústně vypracujte 6/9.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 8/1, 2, 3 (u slovních úloh piš jen výpočet a odpověď).

Pátek – Státní svátek

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 46/1

Úterý – pracovní sešit 46/2

Středa – pracovní sešit 46/3

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 56 až 57. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Začátek 20. století a první světová válka“.

Středa – Do sešitu napiš odpovědi na úkoly v pracovním sešitu 32/1 a 32/2.

Čtvrtek – Přečti si v učebnici stranu 58 až 59. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Vznik Československa a jeho meziválečný vývoj“. Do sešitu napiš věty z pracovního sešitu 33/4.

5.ročník

27.4. až 1.5.

26.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27.4. až 1.5.

Český jazyk 

Pondělí – Pište do sešitu 100/11. Nepište věty, pouze slovní spojení.

Úterý – Pracujte ústně 100/14.

Středa  – Pište do sešitu 100/15 (tři řádky).

Čtvrtek – Dopište do sešitu 100/15.

Pátek – Státní svátek

Matematika

Pondělí – Vyberte si ze strany 4 čtyři slovní úlohy a napište do sešitu výpočet a odpověď.

Úterý – Do sešitu vypočítejte 4/1. Můžete psát pouze výsledky.

Středa – Pokuste se vypočítat 4/4.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 4/12.

Pátek – Státní svátek

Anglický jazyk

Pondělí – Pracovní sešit 45/6.

Úterý – Učebnice strana 46/1, 2 – pouze se naučte modrá slovíčka.

Středa – Učebnice strana 46 – Prohlédněte si a naučte se zelený rámeček (minulé časy sloves like, love, play, hate)

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici stranu 53 až 55. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Devatenácté století“.

Středa – Dnes vyhledej v encyklopedii nebo na internetu jednoho vynálezce a jednoho umělce devatenáctého století. Zjisti něco o jeho životě a jeho vynálezu nebo díle. Vše napiš na volný list papíru. V pracovním sešitu si přečti 28/ 16 a). Do sešitu odpověz na otázku 28/16 b).

Čtvrtek – Pracuj s pracovním sešitem na straně 30/20. Do sešitu napiš odpovědi z a) i b). Do sešitu opiš upravené věty ze cvičení 30/21. Nakonec otestuj své znalosti ve cvičení 31/23 – zapisuj do sešitu pouze odpovědi 1a, 2b, 3c…

5.ročník

20.4. až 24.4.

19.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.4. až 24.4.

Český jazyk

Pondělí – Na folii doplňte 97/1. Do sešitu pak napište pouze slova, do kterých jste doplnili y/ý.

Úterý – Na folii doplňte 98/2. Do sešitu pak napište pouze slovní spojení, do kterých jste doplnili i/í.

Středa – 98/3 – Pište do sešitu. Rozdělte slova do dvou sloupců – přídavná jména tvrdá – přídavná jména měkká

Čtvrtek – Dnes pracujte pouze ústně. Zopakujte si všechny řady vyjmenovaných slov. Můžete v nich vyhledávat rostliny, zvířata, podstatná jména, slovesa….

Pátek – 99/8 Pište do sešitu.

Matematika

Pondělí – Dnes začnete pracovat se třetím dílem učebnice. Pište do sešitu 3/1.

Úterý – Pište do sešitu 3/7.

Středa – Vyberte si ze strany 3 čtyři slovní úlohy a napište do sešitu výpočet a odpověď.

Čtvrtek – Do sešitu vypočítejte 3/13 – čtyři příklady

Pátek – Dokončete 3/13.

Anglický jazyk 

Pondělí – Pracovní sešit 44/1, 2.

Úterý – Pracovní sešit 45/4.

Středa – Pracovní sešit 45/5.

Člověk a jeho svět

Úterý – Minulý týden jsme dokončili práci v zelené učebnici  – Rozmanitost přírody, a proto začneme pracovat s oranžovou učebnicí – Lidé a čas. Přečti si v učebnici stranu 48 až 50. Udělej si otázky a úkoly za textem. Do sešitu napiš odpovědi na otázky 4., 7., 8.(učebnice str. 50).

Středa – Napiš si poznámky v pracovních listech na „Marie Terezie, osvícenství“. Na folii si udělej cvičení v pracovním sešitu na straně 26/11. Kontrolu si proveď sám podle učebnice. V pracovním sešitu udělej cvičení 26/12. Věty ze cvičení napiš do sešitu.

Čtvrtek – Přečti si v učebnici stranu 51 a 52. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na „Průmyslová revoluce“. V pracovním sešitu udělej cvičení 27/13. Do sešitu tohle cvičení opiš. Zamysli se nad úkolem 27/14 a), b), c). Rozšiřující úkol na volný list papíru: úkol 28/15 v pracovním sešitu.

5.ročník

16.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

HRY – ZÁBAVNÉ ÚKOLY

Vážení rodiče,

pokud máte zájem a pokud se vaše děti v období omezeného pohybu nudí, můžete se podívat na tyto stánky:

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality

15.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

CLICK – Anglický jazyk

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, můžete provést registraci na stránkách nakladatelství Fraus (vydavatel učebnic Click). Registrovaný uživatel má přístup k materiálům určeným ke stažení. Jsou mezi nimi nahrávky k poslechu, slovíčka, písničky i pracovní listy k procvičování.

  1. Přihlaste se na https://fraus.cz
  2. Proveďte registraci
  3. Do okénka hledaný výraz napište Click
  4. Objeví se titulní stránky učebnic AJ
  5. Vyberte tu vaši
  6. Vlevo uvidíte odkaz NÁHLEDY a pod ním další odkaz MATERIÁLY KE STAŽENÍ
  7. Vyberte MATERIÁLY KE STAŽENÍ – po jejich rozbalení objevíte Mp3 audioslovníček a nahrávky písniček. Ten musíte stáhnout do svého počítače a pak už v něm můžete libovolně listovat.

3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality, Rozvrh hodin

Dobrovolně k procvičování

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dobrovolně k procvičování