Archív

Archív pro ‘4.ročník’ Kategorie

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

27.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

25.5.2020

24.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25.5.2020

 Se všemi zákonnými zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojíme telefonicky 25. 5. 2020 a domluvíme se na dalším postupu.  

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu napiš 110/8b)

Úterý – do sešitu napiš 109/5

Středa – do sešitu napiš 110/9 (čtyři řádky)

Čtvrtek – dopiš cvičení 110/9

Pátek – pracuj ústně 111/3

Matematika

Pondělí – Pracuj pouze na folii – 25/11

Úterý – do sešitu napiš 26/14

Středa – do sešitu napiš 26/18 – piš jen výsledky

Čtvrtek – 26/15, 16, 17 –  piš pouze výpočet a odpověď

Pátek – do sešitu napiš 27/19

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 56/1, 2

Úterý – pracovní sešit 56/3 (Použij slovní spojení 56/2.)

Středa – pracovní sešit 57/4 (Můžeš si vymýšlet. Nemusí to být pravdivé věty.)

Člověk a jeho svět

Úterý – V učebnici si přečti strany 42 až 43, kapitolu „Nástup Habsburků na český trůn“. Napiš si poznámky.

Středa – Do sešitu napiš odpověď na otázku 3 z učebnice na straně 43.

Čtvrtek – Do sešitu napiš odpověď na otázku z pracovního sešitu 22/1 b (Habsburkové na českém trůnu před rokem 1526­?).

4.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk

Pondělí – Přečti si 108/1. Všímej si modře vytištěných slov, která se skloňují podle vzoru stroj. Přečti si 108/2, vyzkoušej si skloňování.

Úterý – 109/4 – Do sešitu si připrav čtyři sloupce. Nadepište je pán, hrad, muž, stroj. Z textu vyber podstatná jména (květu, jedlíci, závody…) a rozděl je do sešitu do sloupců podle vzorů.

Středa – do sešitu napiš 109/5

Čtvrtek – pracuj ústně 110/ 7

Pátek – do sešitu napiš 110/8a)

 

Matematika

Pondělí – do sešitu napiš 21/7 (násobení a dělení – u dělení nezapomeň zkoušku)

Úterý – do sešitu napiš 24/4

Středa – Pracuj pouze na folii. Kontrolu proveď na kalkulačce.

Čtvrtek – 25/6, 7, 8 –  piš pouze výpočet a odpověď Pátek – 25/9 – piš pouze výsledky

Anglický jazyk 

Pondělí – učebnice str. 56/2 – Piš věty podle vzoru (example).  Piš do malého sešitu.

Úterý – přečti si pokus se přeložit věty 57/3.

Středa – Prohlédni si obrázky 57/4. Do malého sešitu napiš, čím jednotlivé postavy jsou. (Věty piš podle vzoru 57/3.)

Člověk a jeho svět

Úterý – V pracovním sešitu strana 19/ 17. Nejdříve si udělej na folii a potom přepiš do sešitu ke každému panovníkovi tvrzení, které se ho týkají.

Středa – V učebnici si přečti strany 40 až 41, kapitolu „Jagellonci“. Odpověz si na otázky za textem. Napiš si poznámky na Jagellonce.

Čtvrtek – Do sešitu napiš referát (asi 10 vět) o Karlu IV. Podklady máš v pracovním sešitu na str. 21/19. Potom zapiš do sešitu pouze odpovědi na otázky 21/20 (formou 1a, 2b, 3c, …).

4.ročník

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Pondělí – pracujte ústně 107/10

Úterý – do sešitu napiš 107/ 11

Středa – do sešitu napiš 107/12

Čtvrtek – do sešitu napiš 107/13

Pátek – Státní svátek

Matematika

Pondělí – 18/24 – Můžete pracovat ústně nebo na folii.

Úterý – do sešitu napiš 20/4

Středa – Pracuj pouze na folii 20/1, 2, 3

Čtvrtek – do sešitu napiš 21/7 (jen sčítání a odčítání – zapisuj pozorně od sebe)

Pátek – Státní svátek

Anglický jazyk

Pondělí – pracovní sešit 55/4 (všechny věty jsou o Tomovi, Lucy nebo panu Petloverovi)

Úterý – Prohlédni si v učebnici 56/1 – nauč se modrá slovíčka a nauč se slovíčka 57/5.

Středa – Dnes pokračuj v učení slovíček jako v úterý.

 

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici na straně 37 až 39 kapitolu „Husitství, Jiří z Poděbrad“. Napiš si poznámky.

Středa – Udělej si otázky a úkoly pod textem na straně 39. Do sešitu napiš odpovědi na otázky 2, 5, 8.

Čtvrtek – Pracuj v pracovním sešitu na straně 18. Do sešitu vypracuj úkol 13 – zapiš do řádku pouze čísla podle toho, jak bys větu dokončil. Stejným způsobem udělej i úkol 15. Zapisuj pouze a, b, b…

4.ročník

27.4. až 1.5.

26.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27.4. až 1.5.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu napsat 106/7

Úterý – do sešitu napsat 106/8 (pouze správně doplnit)

Středa – Dnes pracujte pouze ústně. Zopakujte si všechny řady vyjmenovaných slov. Můžete v nich vyhledávat rostliny, zvířata, podstatná jména, slovesa….

Čtvrtek – do sešitu napsat 106/9

Pátek – Státní svátek

Matematika

Pondělí – do sešitu napsat 18/19 (další – čtyři příklady)

Úterý – 18/20 Pracujte pouze do bloku, kontrolu proveďte na kalkulačce. Dejte pozor na to, co má přednost.

Středa – pracujte do sešitu 18/21 – pište pouze výpočet a odpověď

Čtvrtek – pracujte do sešitu 18/22, 23 – pište pouze výpočet a odpověď

Pátek – Státní svátek

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 54/1

Úterý – pracovní sešit 54/2

Středa – pracovní sešit 55/3

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici na straně 34 až 36 kapitolu „Lucemburkové“. Napiš si poznámky na „Lucemburkové“.

Středa – Udělej si otázky a úkoly pod textem na straně 36. Do sešitu napiš do řádky pouze odpovědi – nadpisy z úkolu 16/11 v pracovním sešitu.

Čtvrtek – Do sešitu napiš doplněné věty ze cvičení v pracovním sešitu 16/10. Jen pro zamyšlení – udělej úkol v pracovním sešitu 17/12 a) b) c).

4.ročník

20.4. až 24.4.

19.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.4. až 24.4.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu napsat (nebo okopírovat a doplnit) 105/3

Úterý – do sešitu napsat 105/4a) – (postupuj podle zadání v učebnici)

Středa – do sešitu napsat 105/4b)

Čtvrtek – 106/5 Slova rozděl do dvou sloupců podle toho, jestli se skloňují podle vzoru pán nebo muž. Napiš do sešitu.

Pátek – do sešitu napsat 106/6

Matematika

Pondělí – do sešitu napsat 17/12

Úterý – do sešitu napsat 17/14

Středa –  do sešitu napsat 17/15

Čtvrtek – 18/18 – Pracujte pouze na folii, využijte zeleného rámečku.

Pátek – do sešitu napsat 18/19 (čtyři příklady)

Anglický jazyk 

Pondělí – dnes jen opakuj všechna slovíčka

Úterý – učebnice str. 54/1 Čti o dětech. Do sešitu napiš podobnou kartičku o sobě.

Středa – učebnice str. 54/2 a 55/3 – několikrát přečtěte

Člověk a jeho svět

Úterý – Přečti si v učebnici na straně 29 kapitolu „První čeští králové“. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Napiš si poznámky na „První čeští králové“.

Středa – Přečti si v učebnici na straně 30 až 33 kapitolu „Dědičné království“. Napiš si poznámky na „Dědičné království“.

Čtvrtek – Udělej si otázky a úkoly pod textem na straně 33. Potom vylušti křížovku v pracovním sešitu 15/9. Pokus se najít nějakou památku v okolí, která se váže k vyluštěné osobnosti.

4.ročník

16.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

HRY – ZÁBAVNÉ ÚKOLY

Vážení rodiče,

pokud máte zájem a pokud se vaše děti v období omezeného pohybu nudí, můžete se podívat na tyto stánky:

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality

15.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

CLICK – Anglický jazyk

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, můžete provést registraci na stránkách nakladatelství Fraus (vydavatel učebnic Click). Registrovaný uživatel má přístup k materiálům určeným ke stažení. Jsou mezi nimi nahrávky k poslechu, slovíčka, písničky i pracovní listy k procvičování.

  1. Přihlaste se na https://fraus.cz
  2. Proveďte registraci
  3. Do okénka hledaný výraz napište Click
  4. Objeví se titulní stránky učebnic AJ
  5. Vyberte tu vaši
  6. Vlevo uvidíte odkaz NÁHLEDY a pod ním další odkaz MATERIÁLY KE STAŽENÍ
  7. Vyberte MATERIÁLY KE STAŽENÍ – po jejich rozbalení objevíte Mp3 audioslovníček a nahrávky písniček. Ten musíte stáhnout do svého počítače a pak už v něm můžete libovolně listovat.

3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality, Rozvrh hodin

Dobrovolně k procvičování

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dobrovolně k procvičování