Archív

Archív pro ‘3.ročník’ Kategorie

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

27.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

25.5.2020

24.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25.5.2020

 Se všemi zákonnými zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojíme telefonicky 25. 5. 2020 a domluvíme se na dalším postupu.  

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Pondělí  – do sešitu napiš 120/5

Úterý – do sešitu napiš 120/6

Středa – Přečti si 121/1 a všímej si modrých slov. Jedná se o předložky. Vypracuj ústně úkoly pod textem a), b).

Čtvrtek –  Přečti si 122/1 a všímej si modrých slov. Jedná se o spojky. Mohou spojovat slova nebo věty. Vypracuj ústně úkoly pod textem a), b), c).

Pátek – do sešitu napiš 122/4

Matematika

Tento týden si jen opakuj. Nic nemusíš psát.

Anglický jazyk

Pondělí – Pracuj s učebnicí na str. 44. Všechny věty si přečti a pomocí slovíček na str. 45/5 se je pokus přeložit.

Úterý – Nauč se slovíčka 45/5.

Středa – pracovní sešit 44/1, 2

Člověk a jeho svět

Středa – Pracuj v učebnici na straně 22 a 23. Prohlédni a pojmenuj obrázky. Zopakuj si zvířecí rodiny – samec, samice, mládě. Zopakuj si dělení rostlin. U ovocných stromů a keřů, které znáš, rozhodni, zda plodí malvice, bobule, peckovice. U zeleniny rozhodni, zda jde o listovou, plodovou, kořenovou, košťálovou, luskovou zeleninu.

Čtvrtek – Do sešitu (nejlépe do řádky) napiš ke každému výrazu dva zástupce:

Malvice, bobule, peckovice, listová, plodová, kořenová, košťálová, lusková.

3.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Pondělí –  přečti si 117/1 a všímej si modrých zájmen, 117/2 (přečti si a přemýšlej, můžeš se naučit vyjmenovat druhy zájmen – osobní, přivlastňovací, ukazovací…)

Úterý – přečti si 118/1 a všímej si modrých číslovek, 118/2 – přečti si a přemýšlej

Středa – do sešitu napiš 119/4

Čtvrtek – Přečti si 120/1 a všímej si modrých slov. Ptáme se na ně kde, kam, kdy, jak, odkud, kudy… Jedná se o příslovce. Přečti si 120/2.

Pátek – do sešitu napiš 120/3 a 4

Matematika

Tento týden máte před sebou strany 19, 20 a 21. Budete nově násobit deseti nebo stem. Vzhledem k tomu, že už znáte násobilku, nebude to těžké. Při takovém násobení si vždy odmyslím nulu, vynásobím si to, co už znám a pak nulu jednoduše připíšu. Když mám tedy příklad 6 . 30, vypočítám si jen 6 . 3, to je 18 a nulu přidám. Pak 6 . 30 = 180. Když násobím 8 . 100, řeknu si 8 . 1, to je 8. Odmyslela jsme si dvě nuly. Ty teď přidám. 8 . 100 = 800. Ve škole dojdeme společně na stranu 23. Strany 25 až 36 – násobení a dělení z těchto stran nám zůstane do příštího roku.

Anglický jazyk 

Pondělí – Dnes se budeš učit užití neurčitého členu a, an. Prohlédni si zelený rámeček v učebnici na str. 43. Neurčitý člen se používá pouze před počitatelnými podst. jm. v jednotném čísle (nikdy v množném), zmiňujeme-li něco/někoho poprvé.

 „a“ píšeme a říkáme tehdy, pokud podstatné jméno začíná na souhlásku, kterou vyslovujeme (např. a dog, a book, a car).

„an“ píšeme a říkáme tehdy, pokud podstatné jméno začíná na samohlásku, kterou vyslovujeme. ( např. an aeroplane, an elephant).

Slovo hour (hodina) vyslovujeme „ou(ə)r“, musíme tedy napsat „an hour“.

Úterý – pracovní sešit 43/3, 4

Středa – pracovní sešit 43/5

Člověk a jeho svět

Středa – Pracuj s učebnicí na straně 21. Do sešitu napiš popis jednoho savce a jednoho ptáka.

Čtvrtek – Pracuj s učebnicí na straně 21. Do sešitu napiš popis jedné dřeviny a jedné byliny.

3.ročník

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Pondělí – do sešitu napsat 115/7

Úterý – do sešitu napsat 115/8 a)

Středa – do sešitu napsat 115/8 b)

Čtvrtek – ústně 115/9, přečti si 116/1 a všímej si modrých přídavných jmen, do sešitu napsat 116/2 (vyber si jen tři slovní spojení)

Pátek – Státní svátek

Matematika

Tento týden se soustřeďte pouze na dělení se zbytkem. Každý z Vás již dostal nebo najde ve vaší poštovní schránce nafocené sloupečky příkladů právě na dělení se zbytkem. Pro kontrolu jsem vám dala i výsledky, můžete tedy pracovat zcela samostatně.

Anglický jazyk 

Pondělí – Zopakuj si slovíčka z učebnice str. 42. Učebnici zavři a zpaměti vypracuj 42/1 v pracovním sešitě.

Úterý – pracovní sešit str. 42/2 (obrázek si můžeš i vybarvit)

Středa – učebnice str. 43/5 – přečti si básničku (můžeš se ji naučit)

Člověk a jeho svět

Středa – Pracuj v učebnici na straně 19. Prohlédni si obrázky ptáka – kostra, vnitřní orgány. Do sešitu napiš 4 věty týkající se potravy, které jsou dole na stránce, a doplň vždy 2 ptáky.

Čtvrtek – V pracovních listech na straně 14 si vyzkoušej, jak dokážeš popsat kostru a vnitřní orgány holuba. Potom si přečti v učebnici stranu 20. Do sešitu napiš po 3 příkladech krmivých a nekrmivých ptáků. V encyklopedii nebo na internetu si vyhledej různé rasy psů, koček, ale třeba i slepic a ovcí. Sleduj, jak se liší, přestože kdysi měli společného předka.

3.ročník

27.4. až 1.5.

26.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27.4. až 1.5.

Český jazyk 

Pondělí – Dnes si zopakujte všechny řady vyjmenovaných slov, které již znáte. Můžete v nich vyhledávat rostliny, zvířata, podstatná jména, slovesa…. Pracujte pouze ústně.

Úterý – Naučte se řadu vyjmenovaných slov po Z (BRZY , JAZYK, NAZÝVAT SE, RUZYNĚ). Pomohou obrázky v učebnici na str. 113.

Středa – Str. 114/1, 2, 3 + úkoly pod textem – pracujte ústně

Čtvrtek – do sešitu napsat 115/6

Pátek – Státní svátek

Matematika

Pondělí, úterý : strana 16/45 a 47 – nemusíte odevzdávat. Do sešitu napište 16/46, 48, 49, 50, Výpočet a odpověď.

Středa, čtvrtek: strana 17/56 – nemusíte odevzdávat. Do sešitu napište 17/ 52, 55, 57, 59. Výpočet a odpověď.

Anglický jazyk 

Pondělí – pracovní sešit 41/5, 6

Úterý – pracovní sešit 41/7

Středa – učebnice 42/1- přečíst a naučit se nová slovíčka (modrá slova v obrázku)

Člověk a jeho svět

Středa – Dnes budeš „vědec“ a budeš určovat a řadit. Snaž se vše určit z hlavy. Na volný list papíru si napiš pod sebe 6 živočichů, které máš namalované v učebnici na straně 17 (pes, sýkora, užovka…) Potom urči, zda se jedná o obratlovce nebo bezobratlého živočicha. Pokud je to obratlovec, urči, jestli je to ryba, savec, pták, atd. Potom připiš, čím dýchá, do jaké patří skupiny v přijímání potravy, jak se rozmnožuje (vajíčka, živá mláďata).

Čtvrtek – Pracuj v učebnici na straně 18. Prohlédni si obrázky savce – kostra, vnitřní orgány. Do sešitu si potom napiš 5 vět, které jsou na této stránce očíslované. Pozor, místo teček budeš muset doplnit správný vnitřní orgán. V pracovních listech na straně 13 si potom můžeš na folii vyzkoušet, zda si pamatuješ části kostry a poznáš vnitřní orgány králíka. Kontrolu si udělej podle učebnice.

3.ročník

20.4. až 24.4.

19.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.4. až 24.4.

Český jazyk

Pondělí – Pokuste se časovat slovesa podle zadání 110/6, 7, 8

Úterý – do sešitu napsat 111/9

Středa – do sešitu napsat 111/11

Čtvrtek – do sešitu napsat 111/12 – jen slova, věty říkejte ústně

Pátek – na str. 112 pracujte pouze ústně, přečtěte si úvodní text a pokuste se ústně vypracovat úkoly pod ním

Matematika

pondělí – strana 13/ zopakuj si násobky čísla 6, napiš si číselnou řadu třeba do sešitu nebo na papír, potom počítej cvičení 13/29 a 13/31. (nemusíš odevzdávat)

úterý – strana 14/ zopakuj si násobky čísla 7, napiš si číselnou řadu třeba do sešitu nebo na papír, potom počítej cvičení 14/34 a 14/36 . (nemusíš odevzdávat)

středa – napiš do sešitu vždy výpočet a odpověď 13/32, 14/ 35 a 14/37

čtvrtek – zopakuj si násobky čísla 8, napiš si číselnou řadu třeba do sešitu nebo na papír, potom počítej cvičení 15/40 a 15/43. (nemusíš odevzdávat)

pátek – vrať se zpět k těm cvičením, která Ti dělala potíže

Anglický jazyk 

Pondělí – Opakuj čtení Wher´s Click? – str.40

Úterý – pracovní sešit 40/1, 2

Středa – pokus se doplnit rozhovor v pracovním sešitě 40/3

Člověk a jeho svět

Středa – Jak se rozmnožují někteří obratlovci, už víš – rodí živá mláďata nebo snášejí vajíčka. Dnes se podívej, jak se rozmnožuje hmyz nebo obojživelníci. V pracovních listech na straně 12/2 jsou obrázky stadia vývoje motýla. Všechny stadia si nakresli do sešitu a popiš, jak je nazýváme. Dále pokračuj ve cvičení 12/3. Bohužel nemáš „Přehled živé přírody“ tak se budeš muset poradit s encyklopedií nebo internetem a vyhledat stadia vývoje žab. Do sešitu potom zapiš tři stadia vývoje podle vzoru ve cvičení a k tomu připiš dvě věty z téhož cvičení.

Čtvrtek – Pracuj s učebnicí na straně 17. Do sešitu si napiš nadpis „Obratlovci“. Pod to napiš větu z učebnice, která vysvětluje, co mají obratlovci společného. Pod větu udělej tabulku, která bude mít 5 sloupečků a 6 řádek. V prvním řádku bude – savci – ptáci – plazi – obojživelníci – ryby. Pod to vypiš 5 druhů živočichů, kteří do dané skupiny patří. Potom si do sešitu pod nadpis „Bezobratlí“ napiš větu z učebnice, která vysvětluje, co mají bezobratlí společného.

3.ročník

16.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

HRY – ZÁBAVNÉ ÚKOLY

Vážení rodiče,

pokud máte zájem a pokud se vaše děti v období omezeného pohybu nudí, můžete se podívat na tyto stánky:

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality

15.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

CLICK – Anglický jazyk

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, můžete provést registraci na stránkách nakladatelství Fraus (vydavatel učebnic Click). Registrovaný uživatel má přístup k materiálům určeným ke stažení. Jsou mezi nimi nahrávky k poslechu, slovíčka, písničky i pracovní listy k procvičování.

  1. Přihlaste se na https://fraus.cz
  2. Proveďte registraci
  3. Do okénka hledaný výraz napište Click
  4. Objeví se titulní stránky učebnic AJ
  5. Vyberte tu vaši
  6. Vlevo uvidíte odkaz NÁHLEDY a pod ním další odkaz MATERIÁLY KE STAŽENÍ
  7. Vyberte MATERIÁLY KE STAŽENÍ – po jejich rozbalení objevíte Mp3 audioslovníček a nahrávky písniček. Ten musíte stáhnout do svého počítače a pak už v něm můžete libovolně listovat.

3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality, Rozvrh hodin

Dobrovolně k procvičování

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dobrovolně k procvičování