Archív

Archív pro ‘2.ročník’ Kategorie

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

27.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

25.5.2020

24.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25.5.2020

 Se všemi zákonnými zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojíme telefonicky 25. 5. 2020 a domluvíme se na dalším postupu.  

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality,

18.5. až 22.5.

17.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18.5. až 22.5.

Český jazyk 

Opakování učebnice strana 116, každý den jedno cvičení, z každého cvičení napište pět vět.

Matematika

Opakujte si pamětné počítání, sami si vyberte, například učebnice strana 6 – postranní sloupečky, strana 7/cvičení 4, strana 8/ postranní sloupečky, strana 10 – postranní sloupečky. Příklady nemusíte odevzdávat. Opakujte si ústně řady násobků popředu i pozpátku.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 56. Náměty na povídání najdeš dole na stránce, pod čarou.

Středa – Do sešitu napiš, čím bys chtěl být ty, až budeš dospělý. Pod to připiš, co se budeš muset naučit, co budeš muset znát, abys mohl zaměstnání vykonávat.

2.ročník

11.5. až 15.5.

10.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.5. až 15.5.

Český jazyk 

Čeká vás opakování. Učebnice strana 115, každý den jedno cvičení. A z každého cvičení vždy jen sedm vět.

Matematika

Pondělí: pište do sešitu: Učebnice strana 52/1 – opište celé příklady i se závorkami

Úterý: pište do sešitu pouze odpovědi slovních úloh 53/1 a 2 a 54/1

Středa: strana 55 na folii.

Čtvrtek a pátek: pište do sešitu čtveřice příkladů. Dejme tomu, že mám v zadání tři čísla: 5,2 a 10. Potom napíšu čtveřici 5 . 2 = 10, 2 . 5 = 10, 10 : 2 = 5, 10 : 5 = 2. Čtveřice pište do sloupečku pod sebe. Každý den čtyři čtveřice.

Zadání čtvrtek: trojice 4 , 3, 12, dále trojice 2, 6, 12, další trojice 5, 3, 15 a poslední 4, 5, 20

Zadání pátek: trojice 2, 7, 14, dále trojice 8, 3, 24, další trojice 9, 4, 36 a poslední 7, 5, 35.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 54.

Středa – Pracuj v učebnici na straně 55. Náměty na povídání najdeš dole na stránce, pod čarou.

2.ročník

4.5. až 8.5.

03.05.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.5. až 8.5.

Český jazyk 

Pondělí: strana 101/2 – z tohoto cvičení si vyber 5 slov a nakresli k nim obrázek. Slovo napiš vedle obrázku.

Úterý:  101/3 Napiš tento diktát do sešitu, zkus to jako diktát běhací.

Středa: str.102/ 3 – můžeš si vybrat. Buď cvičení napiš nebo si zase nakresli 5 obrázků

Čtvrtek: běhací diktát , napiš do sešitu 102/4

Matematika

Tento týden stále procvičujte násobení a dělení. Nakreslete do sešitu jeden obrázek, který by znázorňoval příklad 6 . 5.

Do sešitu dále napiš výpočet a odpověď ke slovním úlohám ze sbírky strana 47/ 42,43 a 46.

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 53. Náměty na povídání najdeš dole na stránce, pod čarou.

Středa – Do sešitu napiš všechny národní parky v České republice (jsou 4), a připiš 3 chráněné krajinné oblasti. Pokus se zjistit a zapsat do sešitu, které chráněné území (oblast, park, strom) je nejblíže tvému bydlišti.

2.ročník

27.4. až 1.5.

26.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27.4. až 1.5.

Český jazyk 

Pondělí strana 99/ 2 , při odůvodňování si pomáhej tím, že si budeš říkat hodně strachu, hodně pstruhů, hodně popruhů, hodně hochů ….. potom dobře slyšíš, jestli ve slově píšeš h nebo ch, cvičení napiš

Úterý strana 100/2  odůvodňuj psaní v a f, cvičení napiš

Středa strana 99/ 3 napiš diktát, popros někoho, ať Ti ho nadiktuje, potom si diktát sám oprav podle učebnice.

Čtvrtek strana 100/3 napiš diktát, opět někoho popros, aby Ti ho nadiktoval a podle učebnice si zase sám oprav chyby. Při odůvodňování si stále pomáhej slovem hodně nebo naopak slovem jedna. Např.: jeden zub – hodně zubů, hodně ryb – jedna ryba. Pokud jsi měl z diktátů jedničky, do sešitu si nakresli sluníčko.

Pátek – volný den.

Matematika

Pondělí: učebnice strana 47/ napiš slovní úlohy 1 a 3. Nejdříve si slovní úlohu přečti nahlas, potom si text zakryj a řekni, co si pamatuješ. Potom do sešitu napiš výpočet a odpověď.

Úterý: učebnice strana 49 a 50 – jen na fólii.

Středa, čtvrtek: sbírka úloh strana 46/ napiš do sešitu slovní úlohy 30, 34, 36, 37, 38 a 40. Stačí výpočet a odpověď. 

Člověk a jeho svět

Pondělí – Pracuj v učebnici na straně 52. Do sešitu napiš odpověď na otázku ze cvičení 52/2. Potom si cvičně na folii udělej cvičení 50/2  – co vytvořila příroda a co lidé – abys měl přehled. A pokračovat můžeš ve středu.

Středa – Do sešitu napiš dvě věty, ve kterých rozdělíš, co vytvořila příroda a co lidé. (Příroda vytvořila horu,…., …., … .   Lidé vytvořili dům,…, …, ….    .

2.ročník

20.4. až 24.4.

19.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.4. až 24.4.

Český jazyk 

pondělí – str. 114 – napiš cvičení 28 – opakování. Až cvičení napíšeš, sám si ho opravíš podle strany 91.

úterý – str. 114 – napiš cvičení 29 a zase si ho oprav podle strany 92

středa – str. 114 – napiš 6 vět ze cvičení 30, potom si je oprav podle strany 94

čtvrtek – str.114/ 28 toto cvičení už máš napsané. Vezmi si pastelku a vybarvi v něm slovesa

pátek – vymysli a napiš do sešitu 15 sloves (co děláš rád?)

Matematika

pondělí: násobení a dělení číslem 5 – učebnice strana 49  – nemusíš odevzdávat

úterý: do sešitu napiš řadu násobků čísel 2, 3, 4, 5

středa: nakresli do sešitu nějaký jednoduchý obrázek, který by znázorňoval příklad 7 . 3

čtvrtek: nakresli do sešitu obrázek, který by znázorňoval příklad 5 . 4

pátek: strana 16/ postranní sloupečky (opakování) na fólii

Člověk a jeho svět

Pondělí – Do sešitu vypracuj úkol 51/1.  Připiš, jak se jmenuje starosta naší obce.

Středa – Zopakuj si svoji adresu. Když už budeš opakovat, podívej se na hodiny, části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období.

2.ročník

16.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

HRY – ZÁBAVNÉ ÚKOLY

Vážení rodiče,

pokud máte zájem a pokud se vaše děti v období omezeného pohybu nudí, můžete se podívat na tyto stánky:

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník, Aktuality

Dobrovolně k procvičování

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dobrovolně k procvičování

13.4. až 17.4.

12.04.2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13.4. až 17.4.

Český jazyk 

14.4. – str. 94/2 – napiš. Nezapomeň si každý den číst.

15.4. – nové učivo : SPODOBA – párové souhlásky. Něco jiného slyšíme, něco jiného ale napíšeme. Například: napíšeme slovo zub. Vidíme napsané B, ale slyšíme p . Říkáme zuby ne zupy. Hodně cvičení zábavnou formou najdete na: https://skolakov.eu/

učebnice:  cvičení 96/2

16.4. – 97/2

17.4. – 98/2 .

Matematika

Procvičujte každý den násobení a dělení čísly 2, 3, a 4. Procvičuj s kartičkami nebo na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Člověk a jeho svět

Středa – Dnes se projdi po obci, ve které bydlíš. Všímej si, jaké jsou tam domy, a porovnej je s domy, které stojí v Klatovech. Jaký je rozdíl mezi městem a obcí? Všímej si dopravních značek. Doma si do sešitu namaluj dopravní značky ze strany 49 v učebnici a napiš, co která značka znamená – název značky. Do sešitu napiš větu ze cvičení 50/4. V naší obci je: …., ….., ….  – podle skutečnosti. Pod to napiš, které 3 vesnice a 3 města jsou nejblíže vaší obci.

2.ročník